Back

1. Nội Dung Thông Tin

Mọi thông tin, hướng dẫn và tư vấn trên trang web hocaffiliate.com chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng thông tin được cung cấp là chính xác và chi tiết nhất có thể, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào.

2. Tư Vấn và Kết Quả

Mọi tư vấn và chiến lược tiếp thị liên kết được chia sẻ trên trang web là quan điểm cá nhân và không đảm bảo kết quả cụ thể. Sự thành công trong lĩnh vực tiếp thị liên kết phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào nỗ lực và chiến lược cá nhân.

3. Đào Tạo và Học Phí

Các khóa học và tài nguyên đào tạo trên trang web có thể có yêu cầu học phí hoặc chi phí khác. Chúng tôi cam kết cung cấp giá trị tốt nhất cho học viên, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thay đổi về giá hoặc chất lượng dịch vụ của bên thứ ba.

4. Trách Nhiệm Học Viên

Mọi quyết định và hành động của học viên sau khi tham gia các khóa học là trách nhiệm của họ. Chúng tôi khuyến khích học viên áp dụng kiến thức từ khóa học vào thực tế và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này.

6. Sửa Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ được xem là sự đồng ý với những thay đổi này.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc phạt pháp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hocaffiliate.com hoặc các dịch vụ của chúng tôi.